Doğu Türkistan’ın eski ihtilafı: Çin’in sahte tarihi

Çin’in kuzeybatısındaki bölgeye (Doğu Türkistan) Çin’in eski bölgesi olduğu yönündeki iddia tarihçiler tarafından reddedildi.

M.S. 3. yüzyıldan kalma kanatlı bir erkek figürü Hellenistik etki göstermektedir. Duvar resmi Tita imzalı ve günümüzün Doğu Türkistan Doğu Tarim Havzası Miran’ın Kroran bölgesinden bulunan. Kaynak: Wikimedia Commons.

Anders Corr
5 Mart 2019


Bu dokuz bölümlü makale, dünyanın önde gelen demokrasilerinin-Çin’in “Sincan [Yeni Sınır]” dediği, güney ve kuzeybatı kesiminde şu anda Uygurlar ve diğer Türk Müslümanların çoğunlukta olduğu-bağımsız bir Doğu Türkistan’ı tanıma davasını savunuyor.

Onlar eski zamanlardan beri ırkçılığa ve sömürgeciliğe maruz kaldılar. Ancak bu, Xi Jinping iktidara yükselişten sonra bir şekil ve etnosit olarak hızlandırılıp bağımsızlık çağrısının haklı olduğunu ispatladı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) bir milyondan üç milyona kadar Uygur ve diğer Türk Müslümanları işkence, tecavüz ve siyasal zihniyet içeren “yeniden eğitim” nedeniyle tutukladı. Doğu Türkistan’daki 13 milyon (2015 itibariyle Çin hükümetine göre, Doğu Türkistanlılar ise 35 milyonun üzerinde olduğunu bilirtmektiler) Türk Müslümanlarin tamamı kültürel, dilsel ve dini kimlikleri hükümet tarafından silinmekte olan yüksek militarize edilmiş bir “açık hava cezaevinde” yaşıyor. Bölgedeki Türk müslümanlarının tartıştığı gibi, bu Çin’in etnosit girişimi bağımsız bir Doğu Türkistan’ı haklı çıkarmaktadır. Ayrıca, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de dahil olmak üzere bu etnik kökene önderlik edenlere yönelik uluslararası yaptırımları da haklı çıkarmaktadır.

Çin’in işgalindaki Doğu Türkistan’ın (Sincan) Eski Tarihi : Türkler, Moğollar, İranlılar, Yunanlılar ve Tibetliler

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP)- Çin’in işgal altındaki kuzeydoğu bölgesi olarak tanıtılan Doğu Türkistan’daki Uygur ve diğer Türk Müslümanların- şu anki baskısı, dünya tarihindeki en sofistike etnosit, siyasi rekabet, ticaret odaklı Çin genişlemesi ve devlet kurma sürecinin bir parçası. Günümüzde Doğu Türkistan’da Tarim Havzasında bırakılan Çin Han ticaretinin ticaretinin kanıtları milattan önce üçüncü yüz yıla kadar uzanmaktadır.

Bu seri makalaler , hem ÇKP’nin dünya genelindeki mevcut stratejilerine verdiği anlayışlar için, hemde bu makalalerin sonunda dünya çapındaki ülkelerin Doğu Türkistan’ı yeni bir egemen ülke olarak tanımasının kabul edilmesi için ortaya koyulacak güçlü reçeteye özen göstererek, önemli olan tarihsel bir arka plandan başlıyor.

Günümüzün güneyindeki Doğu Türkistan, İran, Hint, Çin, Moğol, Türk ve Korece konuşan halkları birbirine bağlayan antik “ipek yolu” veya “Soghdian ağı” nın merkeziydi. Soghdian’lar, tarihçi James Millward’a göre, uzun zamandır ipek yolunda ticarete hakim olan İranlı bir halktı.

Doğu Türkistan tarihinin geniş taramasını incelemek, bugün Çin Halk Cumhuriyeti’nin (PRC) bugünkü güney ve kuzeybatı bölgesi Doğu Türkistan’daki Türk Müslümanları arasında çok az desteği olduğu için Çin’in Doğu Türkistan’a yönelik iddiasının ne kadar acımasız ve zahmetli olduğunu gösteriyor

Çin’in Sahte Doğu Türkistan Tarihi

Çin, Doğu Türkistan’ın çoğu çöl ve ova gem hem milattan once 60’lı yıllardan beri Çin’in bir parçası olduğunu iddia ediyor. Ancak tarihçiler, sadece 20. yüzyılda Çince konuşan olduğuna açıkladı.

18. yüzyıla kadar, Europoid, Türk, Moğol, Tibet, Çin ve İran halkları dahil, küçük vaha yöneticileri, savaş ağaları ve imparatorluklar tarafından bölündü ve yeniden bölünerek örtüşen şekilde kildare edildi.

Kuzey Doğu Türkistan’ın meraları, Uygurlar ve Kazaklar dahil olmak üzere Moğolistan’dan çıkan göçmenlerin hem Güney Doğu Türkistan’ı – Tarim Havzası – hem de bugünün Özbekistan’ı, Kırgızistan’ı ve Tacikistan’ı içeren batı bölgelerini domine etmesine izin vedildi. Tarim Havzası çevresindeki Oasis çiftçileri kuzeydeki göçebe tüccarlara ve cetvellere tahıl ve haraç sağlanırdı ve doğu-batı ticaret yollarına gide bilirdi.

Han Çin’in kültürel etkisi ve yerleşimleri, Doğu Türkistan’in Doğu Güneydoğusunda M.Ö. ikinci yüzyıldan, ikinci yılına kadar mevcuttur. Han, Çin’in kuzeybatısındaki Moğollar, Türkler, İranlı konuşmacılar ve bazen müttefik ve bazen de birbirleriyle savaşan yerel halkla uzun bir askeri mücadele içinde bulunmuştu.

Han, 60 M.Ö.’den sonra, bir Türk koruyucuyu Çin Koruyucu Genel’le değiştirdi ve bugün PRC himayesinde mevcut olan bir askeri tarımsal koloniler kurmaya başladı. Han, Moğolları kuzeydoğu Türkistan-Zungharia- ovalarına sürdü ve şehir devletlerini doğuda Han’ın başkentine haraç ödemekle zorladı. Bu süreçte Han çinliler binlerce kişinin başını kesti.

Uygurların Doğu Türkistan’

Han çinlilerin Doğu Türkistan’daki egemenliği, geri çekilme, rekabet eden imparatorluklar ve yeniden birleşen şehir devletleri tarafından miladi 113 yılında sona erdi. Afganistan ve Özbekistan’ın bugünkü sınırına odaklanan Kushan İmparatorluğu’nun dili doğu iranca yonan yazısıydı. Doğu Türkistan’ın doğu Tarımı’ndaki bir üçüncü yüzyıla ait duvar resmi, Helenistik etkisi olan kanatlı bir adam göstermektedir.

Kuşhan,miladi ikinci yüzyılda Güney Doğu Türkistan’ın bazı bölgelerinde tesir sahibi oldu ve Budizm ve Zerdüştlerin Çin’e girişini kolaylaştırdı.

Elitlerin, çiftçilerin ve zanaatkârların (Millward’a göre “Soghdian ağı” “ipek yolu” ndan daha açıklayıcıdır ) İran’ın geniş bir dil yerleşim ve ticaretine ilişkin kanıtlar Kore’ye kadar bulundu. Millward, “Han Hanedanlığı zamanında “Tüm Doğu Türkistan’ın Çin bölgesi olduğu” izlenimi, daha sonraki tarihçilerin bu karışık kaydın bazı yönlerine vurgu yapmasından kaynaklanan bir çarpıtma” dedi.

560 den sonra, Yeni bir Türk imparatorluğu olan Kok Türkler iktidara geldi. Modern Türkiye, Kok Türkleri soyu olarak taniyor ve şu anki Doğu Türkistan sakinleri, Kök Türkleri arasındaki kökenleri nedeniyle “Türki” dir. Çin’in Sui hanedanı (581-618), Kok Türk imparatorluğundaki hizipçiliği teşvik etti ve Doğu Türkistan doğusu ve güney Tarim Havzası’ndaki Kok Türklerinden ayağını koymaya yer koparabildi.

Tang Hanedanı (618-906), Sui’nin politikalarını sürdürdü, ancak kuzeyden gelen Türk kabilelerin Tang seçkinlerine tesiri Çince yerine Türk dilinin tercih ettiği noktaya kadar çok oldu hemde Türkler ile evlendi. Tang, bu kozmopolitizm ve Doğu Türklerle olan ittifakı kullanarak, Batı Türkleri ayırmak ve zayıflatmak amacıyla, bu süreçte Tarim Havzasının Soghdian ticaret yollarının kontrolünü ele geçirdi.

Benzer bir süreç bugün tartışmasız bir şekilde gerçekleşiyor, Moğolistan ve Kazakistan bu ticaret zamanında bir ittifak için Çin’e bağımlı olduklarından nedeniyle Uygurlara yapilan baskılar konusunda nispeten sessiz kalıyorlar.

670’de Tibetliler Butan birliklerinin yardımı ile batı arka kapıdan girip Güney Doğu Türkistani ele geçirdi. Tang, Tibetlileri 693’te mağlup etti, Tarim’e yeniden girdi ve 730’larda tüm Doğu Türkistani’daki gücünü pekiştirdi.

Çinliler bugün Tibetlileri çok bastırdı, Doğu Türkistan’a yakın bir zamanda girmeyeceklerdi. Her iki bölge de Han Çin hakim olan Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından sıkı kontrol altında.

740’larda, Tang hanedanı, kuzeydoğudaki Soghdian ve Türki kökenli An Lushan ile üç sınır bölgesini yönetti. O zamanlar An Lushan, Çin’in en güçlü generaliydi ve başkentte mahkeme hayatına iyi bir şekilde entegre etti. 755’teki iktidar geçişinden sonra rakibi onu yenmeye çalıştı. Aksine, AnLushan Soghdian tüccarlardan destek aldı be ordusu ile Tang başkentine karşı galip geldi ve sadece altı yıl süren yeni bir hanedan olarak ilan etti.

Kuzey Moğolistan’ın Uygurları, onu yenmek için yardım etti. Anlushan azılar için kahraman oldu, ancak imparatora karşı dönen Çinli olmayan bir asked komutanin örneği olarak, kozmopolit Tang hanedanın ikinci yarısında yabancı düşmanlığı korkusu saldı. 8. yüzyılın sonunda, Tibetliler, Tarim’in güneyini bastı ve doğuya itiraz ettiler. Kuzey ve batı Doğu Türkistan, daha önce Doğu Türk egemenliği altında bulunan Karlaklar tarafından ele geçirildi. Çin, yaklaşık 1000 yıl sonrasına kadar Doğu Türkistan üzerinde tekrar güç kazanamadı.

9. ve 16. yüzyıllar arasında, Güneydoğu Türkistan’ın Tarim Havzası İslamlaştı ve dilsel olarak daha türkleşti.

Uygur kabilelerinin bazıları aslen kuzey Moğolistan’ın Orkhon Nehri vadisinden göçebelerdi. Onlar eskiden Moğolistan’ın Türk haganlığıydendi ve o zamanlar Tarim Havzası’nın sakinleri iranlardan ziyade Moğol fasiyal yüz özelliklerine sahiplerdi. Uygurlar Doğu Tarim’i fethettikten sonra, diğer Türk göçmenlerle ve İran topraklarının yerlileriyle evlendi.

Uygurlar Çin usullerini benimsememişti, sistematik Manicizme ve sogdilarin idari becerileri benimsemişlerdir. Doğu Türkler Tang çinlileri tarafından yandaşlaştırılmıştı ve tarihçi James Millward, Uygurların Çin kültüründen kaçınmasının, bu hatayı tekrarlamaktan kaçınabileceğini öne sürdü.

“Doğu Türklerin Tang tarafından nasıl seçildiğini ve dahil edildiğinin anısına şüphe yok; Gerçekten de, Türk kağan Kul Tigin, sadece otuz yıl önce Orhon Vadisi’ndeki anıt taşına, Türk halkının Güneyliler tarafından eşlik etmemesi için açık bir uyarı vermişti. ” Millward yazdı: “Çinlilerin“ tatlı sözlerini ve yumuşak ipeklerine ”dikkat edin… Uygurların dikkatini çeken bir uyarıydı.”

984’te bir Çin elçisi, bağımsız Qocho Uygur devletinde elliden fazla Budist tapınağının ve Fars rahiplerinin bulunduğu bir Manicha tapınağının bulunduğunu belirtti. “Bu ülkede fakir insanlar yok; Yiyecek yetersizliği olan herkese halk yardımı veriliyor ”dedi. “İnsanlar, genellikle yüz yıldan fazla yaşlarda yaşıyorlar. Kimse genç ölmez. ” diye yazdi. Doğu Türkistan’daki o günler ne yazık ki gitti.

Anders Corr Harvard Üniversitesi’nden devlet bölümünden doktora derecesine sahiptir. ABD askeri istihbaratında Çin ve Orta Asya da dahil olmak üzere bir sivil olarak çalıştı. @AndersCorr

Gelecek hafta:Doğu Türkistan: İslam’ın gelişi ve Çin’in böl ve ele geçirme stratejisi