Bölüm III: Doğu Türkistan: Afyon Savaşı’ndan 1950’ye kadar

Müslüman isyanı ve Rus etkisinden siyasi kurumlarda Uygur etkisi arttığının görülüşü

Çin’in güneydoğu sahilindeki Afyon Savaşı (1839-1842) ve ardından gelen Çin isyanları, Çing’e fınansal baskı yaptı. 1846 ve 1857’de Ashaqis, Kaşgar’a sınır ötesi baskınlar düzenledi, ancak bölgedeki Çing askerlerinin üçe katlanıp 8 bin’e kadar arıtılması hemde ek olarak Han Çin ve Tungan (Çin Müslüman) tüccarların müttefik olması onları savundu.

Çing, 1853 yılına kadar Doğu Türkistan’daki askerlerine ve memurlarına gümüş ödemelerini tamamen durdurup onlarin kendi gelilerini bulmaya mecbur kaldılar. Mesala bakır madenlerinde bir zorunlu çalışma sistemi kurdu. Fakat bu yalnızca Müslüman öfkesini arttırdı. Tarim Havzası’nın kuzeyi, Doğu Türkistan’ın güneyindeki Kucha kasabasında Tunganslar 1864’te isyan etti. Yaklaşan bir Tungan katliamı söylentisi, dini bir savaşın (cihad) dini niteliğini alan isyanı tetikledi. Müslüman dini- isyancıları etnik, ırksal, sınıf ve bölgesel kimlikler karşısında birleştirdi. Türk Müslümanlar, Çing’in Doğu Türkistan’a düşmesine yol açan Tarim ve Cungaria’daki Çin Müslüman isyanına katıldılar.

İngiltere’nin desteklediği İslamcılar, Doğu Türkistan’ı fethetti

İngilizlerin desteklediği bir Khoqandi generali olan Yakub Beg, Çing’in hala ticaretle ilgili zor etkisi olduğu Doğu vahaları hariç, 1870’de kendine bir cihadi biçimlendirmek ve Doğu Türkistan’ın çoğunu kontrol altına almak için Çing’in zayıflığını ve cihadı avantaj yararlandı. Rusya,1871’de Doğu Türkistan’ın Ili Vadisi’ni yerel halkı ve mülklerini Müslüman isyanının tehlikelerinden korumak görünüşte işgal etti.

Yakub Beg, İslam ve Şeriat yasalarını destekledi ve dervişler gibi basit yaşadı. 40.000 askeri, Khoqandis arkadaşı tarafından yönetiliyordu. Silahlanma ve meşruiyet kazanmak ve destekçileri ödüllendirmek için sırasıyla 1872 ve 1874’te Rusya ve İngiltere ile ticari anlaşmalar imzaladı ve 1873’te Osmanlı İmparatorluğu’n hükümdarlığını kabul tanıdı. Yakub Beg 1877’de vefat etti ve onun devleti çöktü.

Yakub Beg’in Doğu Türkistan’ı devralması, 1860-1872 yılları arasında Çin’in kuzeyindeki Gansu koridorunda Çing’in Doğu Türkistan’a (Xinjiang) girişimini engelleyen ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan bir başka Müslüman isyanının yardımın’den olmuştu . Mançus’un altındaki Çing Hanedanı’nın bilgin komutanı olan Zuo Zongtang, Sufi isyancılarını bastırdı , bölgeyi “medenileştirmeye” için ve isyan riskini hafifletmek için Müslümanları müslüman olmayanlardan uzaklaştırarak yeniden yerleştirdi, bu etnik temizlik eylemi.

1851-1881 arasında, Rusya, Doğu Türkistan’daki Rus erişimini ve nüfuzunu artıran, Çing ile bir dizi sınır ve ticari anlaşma imzaladı. Petersburg Antlaşması’nda (1881), Rusya Ili Vadisi’nin sadece bir kısmını geri verdi, kalanını Ili’den Tunganlar ve Tarançilar (güney vahalarından gelen Müslümanlar) üzerine yerleştirmek için ayırdı. Ruslar, Doğu Türkistan’ın Urumçi ve Kaşgar’ın da dahil olmak üzere en büyük şehirlerinde ticaret yapma ve biri uzak Gansu’ya kadar olan altı konsolosluk açma hakkını kazandılar. 1898 ve 1907 arasında, Rus firmalarının sayısı 4’ten 30’a, Rus tüccarlarının sayısı ise 200’den 800’e çıktı.

1874’te Tayvan’ın Japon işgali ile karşı karşıya kalan Çin, daha fazla deniz gücü lehinde Doğu Türkistan’ı neredeyse bırakmıştı, ancak Zuo imparatoru-1876’dan 1878’e kadar yaptığı- kuzeybatıyı alma planını desteklemeye ikna etti. Zuo’nun başarılı taktikleri- isyan eden bölgeleri herbi sömürge eden- eski taktiklere dayanıyordu. Petersburg Antlaşması ile sonuçlandılar (1881), Rusya, Müslüman isyanları sırasında işgal eden bölge uzerinde Çin’e sınır geçişleri verdi. 1882’de, Rusya Ili vadisini Çing’e bıraktı ve Müslümanların çoğu yakın Rus eyaletine taşındı.

Oxford’lu araştırmacı Hannah Theaker’a göre Zuo’nun 1872’den sonra Gansu ve Shaanxi’de yeniden yerleştirme taktiğinin toplumsal sonucu, İslam dininin canlanışıydı. “Yoğun Müslüman yerleşiminin yeni alanlarının yaratılması, İslami modernizm akımlarına ve Orta Asya İslamında görülen metinsel ortodoksiye dönüşe paralel olarak, doğudaki Gansu’da geç bir İslami canlanma için şartlar yarattı.” Dedi. Türkçe, Farsça ve Arapça metinler çoğaltıldı ve yerel halk, camiye katılmak için topluluk tarafından baskı yapıldı.

Doğu Türkistan’da Çing çinlilaştirma Kampanyası

Kuzeybatıdaki Rus bölgesel ve ticari emellerine karşı geri adım atmak için Çing, Doğu Türkistan’ı sömürgecilik, eğitim ve politik olarak 1884’te Çin’in tam bir eyaletine dönüştürerek imha etmeye çalıştı. Daha sonra, çoğunlukla Mançu ve Moğol askeri ve siyasi liderliği, Çin dilini ve göçünü teşvik eden Han Çinli yetkililerle değiştirdi. Çin’in Doğu Türkistan’da hüküm sürdüğü güçlü aileler, krallar ve yetkililer, 3.300 aristokrat toprak sahibi alıkoysa da, devlet tarafından kademeli olarak vurgu yapıldı.

1883’teki bir devlet çinlilaştirma kampanyası, Müslümanları Konfüçyus okullarına gitmeye ve Türkçeye çevrilmiş Çince materyaller okumaya zorlayarak asimile etmeye çalıştı. Bu, halkı kaçırdı ve okullar i azalttı.

Çing ayrıca, 50.000 Gansu ve Hunan askerini ele geçiren ordusundan Doğu Türkistan’a yerleştirdi, fakat birçoğu toprakları terk etti. Çing, Doğu Türkistan’ın güneyindeki nüfuslu bölgelerinden Urumçi’ye, Ili Vadisine ve kuzeydoğu Türkistan’daki Tarbagatai’in bugünkü Kazakistan sınırıye Müslümanları yerleştirme konusunda daha fazla başarı elde etti.

Kendini pan-Türk kimliğinin bir parçası ve İslami seküler modernistler (Jadidism) olarak gören liderler ortaya çıktı. 1880’ler ve 1949 arasında, bu ideolojiler, Müslüman aydınlar ve aktivistler tarafından oluşturulan ve kısmen modern Uygur kimliği üreten yeni türk okullarının ağa yayıldı. Sosyal ve politik hareketler, 1920’lerin sonlarında Orta Asya’da bulunan pan-Türk kimliğini besleyen bu okullarda bir temel buldu.

Zuo, Müslümanları mağlup etmeden önce, ortak mülkiyeti savunan ve yaklaşık 20 milyon kişinin öldüğü, çoğu Çing kuvvetleri tarafından katledilen Hıristiyanlıktan ilham alan Taiping İsyanı’nı (1850-1864) yenmeye yardım etti. Müslümanları mağlup ettikten sonra Fransa ile savaşta savunma kuvvetlerini güçlendirmesi için güneye gönderildi . Bu, ülkeyi Hristiyan, Müslüman, Rus ve Fransız düşmanlarından koruyan, hem de Çin’in kuzey, batı ve güney sınırlarını koruyarak Çin kahramanları panteonundaki konumu konsolide etti.

Doğu Türkistan’da Büyük Oyun

Rusya’nın Doğu Türkistan’daki etkisi 19. yüzyılda büyüdükçe, Hindistan’daki İngilizler giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Rusya, üç güçle Afganistan arasında dağlık doğu Pamir’i istila ettiğinde İngiltere’nin korkularını sakinleştirmedi, ya da Qing’in 1891 toprak iddialarını çözmedi. Buna karşılık olarak, İngiliz Hint Ordusu, üzerinde Qing’in de zarafet olduğunu iddia ettiği yakındaki Hunza Krallığını (bugünkü aşırı kuzey Pakistan’da) işgal etti. Qing daha sonra güneybatı Doğu Türkistan’da şu anda Tashkurgan olan Sariqol’ü işgal etti. Rusya ve İngiltere 1895’te Qing’i dışlayan bir antlaşma imzaladı. Bu anlaşmadan kaynaklanan sınırlar bugün hala var ancak PRC tarafından tanınmıyor.

Bu tarihsel ihtilaf gelecekteki Çin toprak taleplerinin temelini oluşturabilir. Çin’in revanşist tarihçiliği, gelecekte Rusya’nın ve İran’ın gücünün, Çin’in bu ittifaklardaki artan etkisi ile zayıflaması nedeniyle, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Pakistan ların parçaları için talepte bulunması münkün. 1960’lardan bu yana, Rusya, Japonya, Hindistan’da ve Güney Çin Denizi’ne dayanan ülkelere karşı yanlış tarih dahil olmak üzere, aynısını yapmaya çalıştı.

1911 Devrimi’nden sonra milliyetçi cumhuriyet sınırlarını daha da genişletmeye çalıştı. Dokuz satır segmentini Güney Çin Denizi haritalarına yerleştirdi ve Doğu Türkistan’daki eski Turko-Moğol yer adlarını 2000 yıl öncesinden Çinli isimlerle değiştirdi. PRC 1949’dan sonra onları eskiye dönüştürülmüştü ancak Doğu Türkistan ve Güney Çin Denizi’ndeki mevcut eğilimler göz önüne alındığında, isimlerin Xi Jinping tarafından tekrar sinleştirilmesini beklemek gerekiyor. O, Çing ve milliyetçiler gibi, genişlemeci bir ruh hali içinde görünüyor. O zamanlar yeterince tehlikeliydi, ama şimdi nükleer silahlarla potansiyel olarak varoluşsal bir tehdit.

Doğu Türkistan’da Sovyet Etkisi

1911 devrimi, Doğu Türkistan’daki Çin kontrolünü ve nüfuzunu zayıflattı ve bir dizi isyan, darbe ve bağımsız devlete yol açtı. Sovyet etkisi, Doğu Türkistan’daki siyasi durumu, genişletilmiş Uygur kimliğini destekleyen Sovyetler ile karmaşıklaştırdı. Doğu Türkistan Uygurlarının 1921’deki Sovyet tanımı, Çin’li olmayan Türk etnik kökenlilerdi. Bugünkü Kazakistan’ın doğusundaki Semireche’den Osmanlı ve Tatar aydınları tarafından pan-Türkizm ve İslami reform karışımının geliştirildiği bir Uygur kimliği geliştirildi. 1921’den önce, Doğu Türkistan halkına Türk veya Türk denirdi. Bu ortamdan, eski Türk kimliği olan Altişehirli, Kaşgarlı ve sınır ötesi Tarançı kimliklerini birleştiren yeni Uygur kimliği ortaya çıktı. Bu arada Stalin’in 1920’lerde ve 1930’larda kendi Türk seçkinleri üzerindeki baskısı, bazılarının Doğu Türkistan’a kaçmasına neden oldu.

O zamanki Çin valileri, Doğu Türkistan’ı, 1933’e kadar Çin’in başkentinden maddi destek almamak suretiyle yarı bağımsız bir şekilde, yarı özerk bir biçimde kontrol ettiler. 1850’lerde olduğu gibi, merkezi hükümet sübvansiyonlarını kaynak çıkarma ile değiştirdiler. Sovyet destekli yeni Uygur kimliğine boşuna direndiler.

Resim yazısı : Birinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti 12 Kasım 1933’te Kaşgar’da kuruldu. Kaynak: Wikipedia.

İl valisi, Hami Müslüman Kralı’nı çıkardığında, bir isyan ve kaos dalgası yaşandı. Kırgız, Gansu, Kazak, Moğol ve Sovyet orduları, Urumçi’nin hüküm sürdüğü zayıf Çin hükümetini savundu. 1933 yılında, İlk Doğu Türkistan Cumhuriyeti (BDTC) kuruldu. Rusya’dan Türk sürgünleri ve Uygur milliyeti fikrini içine alan Uygur aydınları dahil pek çok kişinin desteğini aldı.

Çin savaş ağası Sheng Shicai, 1933’te milliyetçiler için “Sincan” valiliğini devraldı ve ertesi yıl BDTC’yi mağlup etti. Ancak, sadakati sonunda Sovyetler ile daha fazla ilişki kuruyordu. Bu ittifakla tutarlı olarak, Sheng kendisini tersine çevirdi, Uygur kimliğini destekledi ve Han olmayan yetkilileri bürokrasinin orta düzey pozisyonlarına getirdi. Aynı zamanda, dini toprak güvenleri ve dini personel için maaşları içeren yerel sosyal sistemlerde bürokratik kontrolü arttırmaya çalıştı. Sheng, Uygurlar ve Han Çin dahil olmak üzere, gücüyle rekabet edebilecek eski seçkinlerin çoğunu öldürdü.

Böylece Sheng hem Sovyetler hem de Milliyetçiler ile uzaklaştı ve Han Çinlilerinin etnik isyanına ve katliamlarına yol açtı.

Etkisi korumak için Sovyetler, Doğu Türkistan’ın kuzeybatısındaki üç ilçesinde İkinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni (1944-50) destekledi.

1940’ların sonlarında, bu destekle Doğu Türkistan’daki siyasi kurumlarda Uygur etkisinin yüksekliği görüldü. IDTC’e ek olarak, örtüşen milliyetçi Çin hükümeti yerli yetkilileri de dahil etmeye çalıştı.

Bu, Harvard Üniversitesi’nden doktora derecesine sahip olan Anders Corr’ın Doğu Türkistan hakkındaki dokuz bölümlük serisinin üçüncü makalesi. Anders Corr ABD askeri istihbaratta Çin ve Orta Asya da dahil olmak üzere bir sivil olarak çalıştı.

Twitter: @anderscorr